THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG HỘI ĐÁ CẢNH - ĐÁ PHONG THỦY TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 22/11/2015, tại TP Hồ Chí Minh,  Hội Đá cảnh – Đá phong thủy Việt Nam cùng với các công ty, doanh nghiệp kinh doanh đá phong thủy và những người chơi đá phong thủy thành lập Ban vận động Hội Đá cảnh – Đá phong thủy TP. Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp.Nguồn: vasfd